Equacions

Resoldre equacions de 1r grau:

Resoldre equacions de 2n grau:

Problemes: