Sistemes d'equacions

Sistemes arreglats:

Problemes: