Estadística bivariant

Repàs:

Estadística bivariant. Dades quantitatives: