Trigonometria

Exercicis de canvis d'unitats:

Exercicis d'aplicació directa:

Problemes:

Rodona goniomètrica: