Matemàtica financera

Percentatges:

Interès simple i compost:

Capitalitzacions i amortitzacions:

Problemes barrejats: