Logaritmes i exponencials

Exercicis amb logaritmes:

Equacions logarítmiques i exponencials:

Problemes: